Co robi korporacyjna rada dyrektorów?

Opisuje obowiązki Zarządu Spółki, w tym odpowiedzialność powierniczą zarządu.

Co robi korporacyjna rada dyrektorów?

Jednym z pierwszych aktów nowej korporacji jest powołanie zarządu spółki. Rada dyrektorów spółki jest odpowiedzialna za kierowanie spółką przez surowe wody jej misji wobec udziałowców. Rada nadzorcza spółki ma również obowiązki prawne i inne obowiązki, określone w tym artykule.

Obowiązki

Osoby wybrane do zarządu spółki ponoszą ogólną odpowiedzialność za działalność spółki. Rada nadzorcza spółki nie jest odpowiedzialna za codzienne podejmowanie decyzji; codzienne decyzje są podejmowane przez kierownictwo i menedżerów korporacji. Dyrektorzy korporacyjni to ludzie, którzy kierują działami, a ci menedżerowie są odpowiedzialni za prowadzenie biznesu.

Pomyśl o tym w ten sposób: Rada dyrektorów działa jak pilot linii lotniczych na wysokości 30.000 stóp, czuwając nad wszystkim, patrząc na całość, a w razie potrzeby zmieniając kurs. Kierownictwo pracuje na poziomie 1000 stóp, podczas gdy pracownicy są na ziemi.

Akcjonariusze

Rada działa w imieniu wspólników/akcjonariuszy w celu podejmowania ogólnych decyzji politycznych i sprawowania nadzoru. Rada nadzorcza ma powierniczy obowiązek w stosunku do wspólników/akcjonariuszy, to znaczy, rada nadzorcza ma finansowe i inne obowiązki, aby spółka działała sprawnie, tak aby wspólnicy/akcjonariusze nie tracili pieniędzy.

Regulamin korporacyjny

Rada korporacyjna ma ogromną władzę i jednocześnie dużą odpowiedzialność. Szczegółowe obowiązki zarządu i poszczególnych członków zarządu, komitetów i dyrektorów określa regulamin spółki.

Regulamin określa szczegółowe obowiązki zarządu i ustanawia regulamin wewnętrzny zarządu. Choć brzmi to tylko proceduralnie, działania rady nadzorczej są kluczowe dla funkcjonowania spółki. Na przykład rada nadzorcza może głosować nad przeprowadzką do nowej lokalizacji lub zmianą głównych produktów lub usług.

Cła podstawowe

  • Odpowiedzialność powierniczaJak wspomniano powyżej, członkowie zarządu spółki ponoszą powierniczą odpowiedzialność za finanse i wymogi prawne spółki. Muszą działać w dobrej wierze i z należytą starannością i nie mogą mieć żadnych konfliktów interesów. Oznacza to, że interesy spółki muszą mieć pierwszeństwo przed osobistymi interesami poszczególnych członków zarządu.
  • Członkowie Mission i VisionBoard są odpowiedzialni za określenie misji firmy i zapewnienie, że wszystkie działania są związane z tą misją i jej przestrzegają. Zarząd może zmienić misję, ale tylko po dokładnym rozważeniu. Wszystkie duże korporacje mają misję, a tworzenie misji powinno być jedną z pierwszych rzeczy, którymi powinien zająć się zarząd małego biznesu.
  • Rady dyrektorów OversightCorporate nie uczestniczą w codziennym podejmowaniu decyzji, lecz ustalają ogólną politykę, opartą na misji i wizji firmy, oraz sprawują funkcję nadzorczą, dokonując przeglądu działań dyrektorów i kadry kierowniczej firmy.
  • Walne ZebranieNa dorocznym zebraniu korporacji zarząd ogłasza roczną dywidendę, nadzoruje wybory członków zarządu, wybiera lub mianuje członków zarządu i kluczowych członków kadry kierowniczej oraz, w razie potrzeby, wprowadza zmiany w regulaminie.

Odpowiedzialność

Jaką odpowiedzialność ponosi rada dyrektorów spółki na swoich stanowiskach w zarządzie? Nie tyle, ile można się spodziewać. Członkowie rady nadzorczej spółki mają dużą swobodę działania w zakresie swoich obowiązków jako członkowie rady nadzorczej spółki. Członkowie rady nadzorczej muszą mieć swobodę działania w interesie wspólników/akcjonariuszy, aby prowadzić spółkę w sposób, który uznają za odpowiedni i podejmować odpowiednie ryzyko, aby pomóc w rozwoju spółki.

Wiele korporacji włącza ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy i dyrektorów do swoich pakietów ubezpieczeniowych, ale pamiętaj, że ubezpieczenie to nie obejmuje niektórych procesów sądowych przeciwko członkom zarządu. Gregory Boop, ekspert ds. ubezpieczeń gospodarczych, mówi o odpowiedzialności członków zarządu spółki:

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: