Korzystanie z QuickBooks Accounting i raportów finansowych

Dowiedz się więcej o korzystaniu z systemu QuickBooks do sporządzania podsumowań i szczegółów dotyczących starzenia się AR, podsumowań i szczegółów dotyczących bilansu klienta oraz innych informacji.

Korzystanie z QuickBooks Accounting i raportów finansowych

Dla wielu firm, Quickbooks jest kluczowy dla potrzeb księgowości. Raporty QuickBooks dla klientów i należności zapewniają lepszy wgląd w relacje z klientami i informacje rozliczeniowe. W sekcji Raporty o klientach i należnościach można wyświetlać raporty dotyczące należności od klientów, otwartych faktur, średnich dni do zapłaty oraz wiele innych raportów w sekcji Raporty o klientach i należnościach.

Raporty te są najbardziej przydatne do monitorowania klientów, którzy mają zaległe salda, dzięki czemu można mieć pewność, że pobierają płatności. Informacje te można również wykorzystać do celów planowania przepływów pieniężnych, ponieważ w raportach oszacowano, ile i jak długo klienci będą potrzebowali na zapłatę wszelkich należnych im kwot. Poniżej znajduje się lista możliwych raportów QuickBooks dla klientów i należności:

AR Starzenie się

Raporty QuickBooks AR Aging Reports dostarczą Ci więcej informacji o tym, ile Twoi klienci są Ci winni oraz jak długo klienci nie płacą tych sald za pomocą następujących funkcji:

 • Podsumowanie AR Aging: Raport podsumowujący AR Aging Aging poinformuje Cię, ile każdy z Twoich klientów jest winien. Pokaże Ci również, jak długo każdy klient ma zaległości w regulowaniu należności.
 • Szczegóły starzenia AR: Raport AR Aging Detail Report poda Ci szczegółową listę wszystkich niezapłaconych faktur Twojego klienta oraz informacje o tym, jak długo były one przeterminowane.
 • Wykres Konto otrzymywalne: Wykres Należności od klientów przedstawia graficznie zaległe należności od klientów.
 • Otwarte faktury: Raport Otwarte Faktury zawiera listę niezapłaconych faktur oraz terminy ich płatności. Raport Otwarte Faktury jest przydatny przy planowaniu przepływów pieniężnych, ponieważ można sobie wyobrazić, kiedy będziecie Państwo zbierać faktury od swoich klientów za pomocą tego raportu.
 • Raport o zbiorach: Raport o zbiorach zawiera listę klientów, którzy mają zaległe salda, ich numery telefonów, dzięki czemu można rozpocząć wykonywanie połączeń dotyczących kolekcji.
 • Średnie dni do zapłaty: Average Days to Pay Report oblicza średnią liczbę dni, które klient potrzebuje, aby zapłacić.

Bilans klienta

Raporty bilansu klienta QuickBooks pokażą Ci szczegółowe informacje na temat sald Twoich klientów:

 • Podsumowanie bilansu klienta: Raport podsumowujący bilans klienta mówi Ci, ile każdy klient jest Ci winien.
 • Szczegóły dotyczące bilansu klienta: Raport Szczegółowy Bilans Klienta informuje, jakie płatności i faktury składają się na bieżące saldo każdego klienta.
 • Nieobciążony koszt według pracy: Unbilled Cost by Job Report pokazuje Ci wydatki związane z pracą, które nie zostały naliczone klientom.
 • Lista transakcji według klienta: Lista transakcji według raportu klienta zawiera transakcje, które Twoja firma miała z każdym z jej klientów.

Listy

Listy klientów i odbiorców QuickBooks podadzą Ci listy kontaktów i cenników dla Twojej firmy.

 • Lista telefonów klientów: Raport z Listy Telefonów Klienta poda Ci numer telefonu każdego z Twoich klientów.
 • Lista kontaktów z klientami: Lista kontaktów z klientami zawiera informacje kontaktowe i aktualne saldo każdego z klientów.
 • Cennik pozycji: Raport cennika pozycji zawiera szczegółowe informacje na temat ceny każdego artykułu lub usługi, którą Twoja firma oferuje swoim klientom.

Więcej raportów QuickBooks

Przekonasz się, że QuickBooks posiada liczne raporty księgowe i finansowe dla Twojej małej firmy, które zawierają następujące raporty

 • Raporty finansowe i firmowe: te raporty finansowe informują Cię o tym, jak Twoja firma radzi sobie finansowo.
 • Raporty dla klientów i odbiorców: te raporty mówią Ci, ile Twoi klienci są Ci winni.
 • Raporty sprzedaży: Raporty te zawierają informacje na temat przedstawicieli handlowych, zamówień sprzedaży i sprzedaży w toku.
 • Raporty dotyczące miejsc pracy, czasu i przebiegu: te raporty zawierają informacje na temat szacowanego czasu pracy, w tym czasu pracy, ilości spędzonego czasu i przebiegu dla każdego zadania.
 • Vendor & Payable Reports: te raporty mówią Ci ile pieniędzy Twoja firma jest winna swoim sprzedawcom.
 • Raporty o zakupach: Raporty te zawierają informacje o zakupach Twojej firmy i jej otwartych zamówieniach zakupu.
 • Raporty o stanie inwentarza: raporty te zawierają informacje na temat wartości zapasów, stanu zapasów i produkcji w toku.
 • Raporty pracownicze i płacowe: Raporty te zawierają informacje o Twoich pracownikach i wydatkach płacowych.
 • Raporty bankowe: Raporty te zawierają informacje o Twoich transakcjach bankowych.
 • Raporty księgowe i podatkowe: Raporty te dostarczają informacji na temat podstawowych raportów księgowych oraz informacji potrzebnych do przygotowania zeznania podatkowego.
 • Raporty budżetowe i prognozy: Raporty te dostarczają informacji umożliwiających porównanie rzeczywistych wyników z kwotami zapisanymi w budżecie.
 • Raporty z list: te raporty dadzą Ci listy telefonów, kontaktów i klientów, które uznasz za przydatne.

Liczba tych sprawozdań finansowych może być przytłaczająca, jednak zazwyczaj będziesz korzystać tylko z kilku raportów dla swojej firmy, w zależności od rodzaju działalności, którą prowadzisz i Twoich szczególnych potrzeb.

Jeśli QuickBooks nie posiada potrzebnego raportu klienta i należności, możesz stworzyć własny raport lub dostosować go do własnych potrzeb w QuickBooks.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: