Odpowiedzi na wspólne pytania dotyczące GST

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pobierania i przekazywania GSTHST i PST dla przedsiębiorców i nierezydentów działających w Kanadzie.

Odpowiedzi na wspólne pytania dotyczące GSTHST i PST w Kanadzie

Informacje GSTHST dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Kanadzie

Czy prowadzisz kanadyjskie przedsiębiorstwo? A może zastanawiasz się, czy musisz pobierać opłaty GSTHST podczas prowadzenia działalności w Kanadzie? Odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące GSTHST mogą znajdować się w tym zbiorze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania GSTHST. Odpowiedzi na pytania dotyczące prowincji, które nadal pobierają podatek od sprzedaży w prowincji.

Pytania dotyczące ładowania GST w Kanadzie

P: Czy muszę pobierać opłaty za GSTHST? Odpowiedzi na pytanie, czy trzeba pobierać opłaty GSTHST od sprzedaży towarów lub usług. Omówiono sprzedaż towarów o stawce zerowej lub zwolnionych z podatku oraz wyjątek dla małych dostawców.

P: Jakie są wskaźniki GSTHST w różnych prowincjach i terytoriach? Odpowiedzi na pytanie, ile GSTHST należy pobierać w zależności od prowincji, w której znajduje się Twoja firma. Wymienione są również prowincje, które pobierają podatek od sprzedaży w prowincji (PST lub QST) oraz aktualne stawki.

Q: Wysyłka poza granice prowincji: Czy należy pobierać opłaty GSTHST? Jak obsługiwać zharmonizowany podatek od sprzedaży (HST) lub wojewódzki podatek od sprzedaży (PST) od sprzedaży towarów i usług do innych prowincji.

P: Czy mój biznes internetowy musi pobierać opłaty GSTHST? Jak zharmonizować podatek od sprzedaży (HST) lub wojewódzki podatek od sprzedaży (PST) od sprzedaży online.

P: Jaka jest różnica między towarami i usługami o stawce zerowej a zwolnionymi z podatku? Opisuje dwie specjalne klasy towarów i usług, za które klient nie płaci podatku GSTHST, ale (w przypadku towarów o zerowej stawce) można nadal ubiegać się o ulgi w podatku naliczonym.

P: Jakie rodzaje towarów i usług są zwolnione z podatku GSTHST lub objęte stawką zerową? Podaje przykłady najbardziej powszechnych towarów i usług zwolnionych z podatku GSTHST lub objętych zerową stawką.

Q: Jak obliczyć GSTHST? Opisuje, jak obliczyć GSTHST w różnych prowincjach i terytoriach oraz jak dodać PST w prowincjach, które nie zharmonizowały swoich regionalnych podatków od sprzedaży z GST.

Q: Jak naliczać GSTHST od rabatów? Jak obliczyć GSTHST, gdy udzielasz rabatów klientom.

P: Dlaczego miałbym chcieć zarejestrować się w GSTHST, jeśli nie muszę się rejestrować? Wymienia powody, dla których możesz chcieć zarejestrować się w GSTHST, nawet jeśli nie jesteś do tego zobowiązany.

Q: Jak zarejestrować się w GSTHST? Opisuje proces rejestracji GSTHST.

P: Czy mogę zamknąć konto GSTHST, jeśli zmieni się moja sytuacja biznesowa? Opisuje, jak zamknąć konto GSTHST, jeśli Twoja firma zostanie zamknięta lub przychody Twojej firmy spadną poniżej minimum małego dostawcy.

P: Co muszę wiedzieć o ładowaniu HST w Ontario? Odpowiedzi na pytania dotyczące rejestracji i pobierania opłat za korzystanie z systemu HST w Ontario, jak również sposobu postępowania w przypadku zwolnień z podatku HST i rabatów w punktach sprzedaży.

Nierezydenci i GST HST

P: Czy pobieram opłaty od nierezydentów z GSTHST? Opisuje proces pobierania opłat od nierezydentów GSTHST od towarów zakupionych w Kanadzie, ale nie od towarów wysłanych poza granice kraju.

P: Będę w Kanadzie przemawiając na kilku imprezach. Czy muszę pobierać opłaty za GSTHST? Opisuje, w jaki sposób należy naliczyć opłatę GSTHST, jeśli wydarzenie odbywa się w Kanadzie.

Pytania dotyczące Remitting & Filing GST w Kanadzie

P: Kiedy muszę składać moje zwroty GSTHST? Opisuje okresy sprawozdawcze i wymagania dotyczące zwrotów GSTHST.

Q: Jak mogę odzyskać GSTHST, który wypłaciłem? Wyjaśnia, jak odzyskać GSTHST wypłacone poprzez ubieganie się o Input Tax Credits (ITCs) na deklaracji GSTHST.

P: Czym są wejściowe ulgi podatkowe? Opisuje różne wydatki, które kwalifikują się do Input Tax Credits i jak wprowadzić je do deklaracji GSTHST.

Q: W jaki sposób mogę zapłacić GSTHST, który moja mała firma jest winna? Zawiera listę różnych sposobów płatności GSTHST, w tym płatności online, pre-authorized debits, mail, itp.

P: Jakie są kary za złożenie późnego zwrotu GSTHST? Opisuje kary za spóźnione złożenie wniosku o zwrot GSTHST (jeśli są należne kwoty).

Pytania dotyczące PST dla prowincji, które nadal pobierają podatek od sprzedaży w prowincji

P: Jeśli nie muszę naliczać podatku od towarów i usług (GST), czy muszę naliczać podatek od towarów i usług (PST)? Opisuje, jak pobierać prowincjonalny podatek od sprzedaży towarów lub usług, do których GST nie ma zastosowania (w prowincjach, które nie zharmonizowały swoich podatków od sprzedaży z federalnym GST).

P: Czy Twoja firma musi zarejestrować się w BC PST? Opisuje, kto musi zarejestrować się w prowincji w B.C. w celu uzyskania podatku od sprzedaży oraz w jaki sposób zarejestrować i przekazywać PST. Wymienione są również zwolnienia PST.

Q: Jak pobierać i rozliczać regionalny podatek od sprzedaży (RST) w Manitobie? Opisuje sposób rejestracji, fakturowania i przekazywania podatku od sprzedaży detalicznej (RST) w prowincji Manitoba.

P: How Do I Charge and Remit PST in Saskatchewan Opisuje, w jaki sposób PST ma zastosowanie do przedsiębiorstw w Saskatchewan, w tym proces rejestracji oraz sposób fakturowania i przesyłania PST.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: