Postępowanie w przypadku sporu o depozyt papierów wartościowych

Spory dotyczące kaucji za kaucję pomiędzy wynajmującym a najemcą są bardzo powszechne. Oto cztery kroki, które należy podjąć, aby skutecznie rozwiązać ten problem.

Postępowanie w przypadku sporu o depozyt papierów wartościowych

Wygrana w sprawie przeciwko najemcy

Konflikty depozytowe są jedną z najczęstszych kwestii pomiędzy wynajmującymi i najemcami. Może stać się wrogą debatą, ponieważ każda ze stron uważa, że zasługuje na pieniądze. Są jednak pewne rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc w skutecznym rozwiązaniu sporu. Dowiedz się czterech kroków, które pomogą rozwiązać problem szybko i pokojowo.

1. Pokaż, że masz prawny powód do utrzymywania depozytu zabezpieczającego

Pierwszym krokiem, jaki wynajmujący może podjąć, aby spór o depozyt zabezpieczający szybko i pokojowo rozwiązać, aby zapewnić najemcy powód prawny, dla którego wynajmujący dokonał potrąceń z depozytu zabezpieczającego najemcę. Pierwszą obroną najemcy jest często kwestionowanie Twojego prawa do zatrzymania depozytu zabezpieczającego.

Każdy stan ma inne zasady, więc musisz się zapoznać z prawem swojego stanu wynajmującego-najemcy, aby ustalić przyczyny prawne, dla których możesz pobierać potrącenia z depozytu zabezpieczającego. Dwa powszechne powody, dla których możesz być w stanie zatrzymać kaucję zabezpieczającą najemcy to uszkodzenie mieszkania w stopniu przekraczającym normalne zużycie oraz niepłatny czynsz. Jeśli najemca dotrzymał wszystkich warunków najmu, terminowo zapłacił czynsz i pozostawił mieszkanie czyste bez uszkodzeń, może być Ci trudniej uzasadnić dokonane potrącenia.

Jeśli ustaliłeś powód zatrzymania części lub całości depozytu zabezpieczającego najemcy, jest powodem prawnym w Twoim regionie, powinieneś poinformować najemcę, że masz prawo zatrzymać jego depozyt zgodnie z prawem stanowym z podanego przez Ciebie powodu. Najemca często wycofuje się, gdy zda sobie sprawę z tego, że Twoim prawem jest zatrzymanie części depozytu zabezpieczającego.

2. Pokaż, że postępowałeś zgodnie z prawem stanu, hrabstwa i miasta

Musisz nie tylko mieć uzasadniony powód do zatrzymania depozytu zabezpieczającego lokatora, ale również upewnić się, że prawidłowo zastosowałeś się do wszystkich procedur związanych z depozytem zabezpieczającym. Jeśli najemca nie jest usatysfakcjonowany Twoim prawem do zatrzymania depozytu zabezpieczającego, następnym krokiem jest wyszukanie błędu z Twojej strony. Będą oni kwestionować wszystkie przepisy dotyczące depozytu zabezpieczającego, od sposobu przechowywania depozytu do tego, czy po pobraniu depozytu wymagane było przedstawienie im pisemnego potwierdzenia wpłaty.

Nawet jeśli miałeś uzasadniony powód do zatrzymania depozytu zabezpieczającego, jeśli nie zastosowałeś się dokładnie do lokalnych rozporządzeń, możesz być zmuszony do zwrotu depozytu najemcy. Na przykład w niektórych stanach, jeśli nie powiadomiłeś lokatora na piśmie o banku i oprocentowaniu jego depozytu zabezpieczającego, możesz być zmuszony do zwrotu pełnej kwoty depozytu zabezpieczającego lokatorowi, nawet jeśli w przeciwnym razie byłbyś uprawniony do zatrzymania tych pieniędzy.

Jeśli prawidłowo zastosowałeś się do wszystkich przepisów swojego stanu, poinformuj o tym swojego najemcę. Najemca może zrezygnować z próby odzyskania kaucji.

3. Dostarczyć dowody na poparcie swojego roszczenia

Wszelkie dowody na poparcie przyczyny, dla której dokonano odliczeń od depozytu najemcy, pomogą wzmocnić Twoją sprawę. Jeśli ubiegasz się o odszkodowanie od najemcy uszkodzonego mieszkania, czy masz zdjęcia na poparcie swojego roszczenia? Czy masz zdjęcia dokumentujące mieszkanie przed wprowadzeniem się najemcy, a następnie po jego wyprowadzce? Czy masz szacunki dotyczące kosztów naprawy lub części zamiennej?

Jeśli najemca jest winien Ci zwrot czynszu, czy masz poświadczone pismo wysłane do najemcy z prośbą o te pieniądze, zawiadomienie o zapłaceniu czynszu lub rezygnacji z najmu, lub złożone dowody postępowania w sprawie eksmisji? Jeśli najemca naruszył umowę najmu w inny sposób, jak nękanie sąsiadów lub nadmierny hałas, czy masz na to dowody?

Jeśli posiadasz wystarczające dowody na poparcie roszczenia, możesz przedstawić je najemcy. Również w tym przypadku najemca może się poddać lub może podjąć ostatni wysiłek w celu odzyskania pieniędzy i podjąć próbę pozwania Cię w sądzie ds. drobnych roszczeń.

4. Czy chcesz iść do sądu?

Nawet jeśli masz prawny powód do wstrzymania kaucji najemcy, dokładnie przestrzegałeś wszystkich przepisów prawa stanowego i lokalnego oraz posiadasz dowody na poparcie swojego roszczenia, Twój najemca może nadal próbować pozwać Cię w sądzie ds. drobnych roszczeń w celu odzyskania tych pieniędzy. Decyzja, czy chcesz poradzić sobie z kłopotami związanymi z małymi roszczeniami sądowymi, czy też wolałbyś po prostu ugodzić się z najemcą za kwotę pieniędzy, należy do Ciebie.

Ustalenie, czy warte są małe roszczenia, będzie często zależeć od tego, ile najemca jest winien. Jeśli najemca walczy z tobą ponad 100 dolarów, marnowanie całego dnia w sądzie może nie być warte twojego czasu i pieniędzy. Warto może być warto po prostu dać najemcy, że $ 100, aby uzyskać je z włosów. Jeśli zrobiłeś wszystko prawidłowo i wiesz, że zasługujesz na depozyt, możesz być skłonny do walki z najemcą w sądzie za zaledwie 10 dolarów. Będziesz musiał zważyć koszt w stosunku do korzyści płynących z udania się do sądu w danej sytuacji.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: